BITUNOVA. Emulsje asfaltowe i nie tylko ...
O FIRMIE » Podstawowe informacje o firmie

 BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000015855 

Kapitał zakładowy: 2.700.000 PLN

NIP: 749-00-18-300       REGON: 530941152

Nr rachunku bankowego PEKAO SA 331240 6247 1111 0000 4978 3098

Zarząd: mgr inż. Waldemar Malczewski, Anna Zając

Właściciel:  STRABAG SE z siedzibą w Spittal am Drau (Austria) 100% udziałów.