BITUNOVA. Emulsje asfaltowe i nie tylko ...
O FIRMIE » Profil działalności

Oferujemy:

KATIONOWE EMULSJE ASFALTOWE

produkujemy pełne spektrum emulsji asfaltowych poczynając na szybkorozpadowych, a kończąc na nadstabilnych. Niemodyfikowane oraz modyfikowane SBR (lateks) lub SBS o każdej stosowanej przez klientów zawartości asfaltu.

USŁUGI DROGOWE W ZAKRESIE

  • skropienia międzywarstwowe
  • MULTIMAC® - mieszanka mineralno-emulsyjna, jako mikrodywanik na zimno. Cienka warstwa typu SLURRY SEAL, przeznaczona do uszczelniania oraz uszorstniania nawierzchni drogowych
  • wzmacnianie korpusu drogowego siatką metalową mocowaną zalewą slurry seal
  • standartowe powierzchniowe utrwalenia nawierzchni drogowych
  • remonty cząstkowe grysami i emulsją
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno. Renowacja, odbudowa lub wykonanie dróg w technologii BITUFALT® (Grave Emulsion, mieszanka GE)
  • PenBIT - powierzchniowa odnowa nawierzchni asfaltowej poprzez  kapilarne uszczelnienie spękań włosowatych
  • SAMI - membrany antyspękaniowe