Emulsje asfaltowe i nie tylko ....
PRODUKTY » Kationowe emulsje asfaltowe

Firma jest producentem pełnego spektrum drogowych emulsji asfaltowych, poczynając na szybkorozpadowych, a kończąc na nadstabilnych. Niemodyfikowane oraz modyfikowane SBR (lateks) lub SBS o każdej stosowanej przez klientów zawartości asfaltu.

niemodyfikowane
C60 B3 ZM        do złączeń międzywarstwowych
C65 B3 PU/RC  do remontów cząstkowych i powierzchniowych utrwaleń
C69 B3 PU        do powierzchniowych utrwaleń
 modyfikowane polimerem
C60 BP3 ZM        do złączeń międzywarstwowych
C65 BP3 PU/RC  do remontów cząstkowych i powierzchniowych utrwaleń
C69 BP3 PU        do powierzchniowych utrwaleń

C60 B10 ZM/R    do skropień warstw mineralnych, złączeń międzywarstwowych oraz do recyklingu typu MCE
C60 B5 ME        do mieszanek mineralno-emulsyjnych typu GE
C60 BP5 CWZ    do cienkich warstw układanych na zimno typu "slurry"