Emulsje asfaltowe i nie tylko........
SKROPIENIA
Zlecenie Usługi Skropienia

Warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania zadania jest otrzymanie
pisemnego zlecenie usługi.

Po uzgodnieniu warunków wykonania pracy, prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu:

Dla firm z koncernu STRABAG:

Dla firm spoza koncernu: Kontakt w sprawie skropień:
  • Krzysztof Wolski   tel. 883 376 408, e-mail:
  • Maciej Mickiewicz tel. 502 222 367, e-mail: