BITUNOVA. Nawierzchnie to nasza specjalność.
USŁUGI » Mieszanka mineralno-emulsyjna BITUFALT
BITUFALT

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-EMULSYJNYCH
WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO

GRAVE EMULSION

Mieszanki mineralno-emulsyjne stosowane są dla dróg o obciążeniu ruchem od bardzo lekkiego do średniego. Stanowią idealną, tańszą alternatywę dla mas na gorąco przy wykonywaniu dróg o niższej kategorii (mało uczęszczane drogi powiatowe, drogi gminne, ulice osiedlowe, dojazdy do pól).

Mieszanka mineralno-emulsyjna przeznaczona jest do wykonywania:

  • warstw ścieralnych nawierzchni
  • warstw wiążących nawierzchni
  • lokalnych profilowań nawierzchni (łuki, nieprawidłowe przekroje poprzeczne)
  • lokalnych remontów nawierzchni polegających na wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej o pełnej grubości (odtworzenie konstrukcji po przekopach przez nawierzchnię lub wymiana niewielkich konstrukcji nawierzchni)
Opis technologii:
  1. przygotowanie istniejącego lub wykonanie nowego podłoża
  2. gruntowanie podłoża emulsją asfaltową
  3. ułożenie warstwy BITUFALTU rozkładarką mechaniczną lub równiarką
  4. zagęszczenie warstwy
  5. uszczelnienie powierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie
Bitufalt produkuje się w mobilnej wytwórni z lokalnego kruszywa oraz specjalnej emulsji asfaltowej. Gotowa masa może być przechowywana na hałdzie prawie przez cały sezon budowlany. Produkcja oraz wbudowywanie masy następuje bez potrzeby utrzymywania reżimu temperaturowego ("na zimno")