BITUNOVA. Nawierzchnie to nasza specjalność.
USŁUGI » Mikrodywaniki MULTIMAC
MULTIMAC - cienki dywanik na zimno typu "slurry seal"

Mieszanka mineralno-emulsyjna MULTIMAC (typu slurry surfacing) jest przeznaczona do wykonywania warstw ścieralnych i wyrównawczych na drogach miejskich i zamiejskich o natężeniu ruchu od KR1 do KR6, głównie jako zabieg utrzymaniowy w celu przedłużenia żywotności istniejącej nawierzchni i poprawy jej cech powierzchniowych.

W skład mieszanki MULTIMAC tworzącej cienki dywanik wchodzi kruszywo o ciągłym uziarnieniu, emulsja asfaltowa, woda i dodatki

Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki odbywa się na drodze w jednym ciągu technologicznym przy pomocy maszyny samobieżnej bez podgrzewania składników, w temperaturze otoczenia.

 

Zalety:

  • brak luźnych grysów (uciążliwość przy powierzchniowych utrwaleniach)
  • szybkość wykonywania robót (ruch po 30 minutach)
  • głęboka penetracja spękań oraz dokładne zamknięcie nawierzchni
  • brak konieczności regulacji studzienek kanalizacyjnych

MULTIMAC jest zalecany w celu:
  • uszczelnienia i zahamowania destrukcji nawierzchni
  • odnowy nawierzchni bitumicznych i betonowych z uszkodzeniami powierzchniowymi
  • poprawy szorstkości wszystkich rodzajów nawierzchni
  • zabezpieczenia przed destrukcją warstwy sfrezowanej
  • obniżenia hałasu jazdy

W zależności od stanu technicznego istniejącej nawierzchni zabiegi wykonuje się jedno lub dwuwarstwowo, przy czym warstwa dolna spełnia rolę warstwy wyrównawczej, a górna ścieralnej.

Zabieg nie ma wpływu na wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej, ma charakter jedynie zachowawczy.