BITUNOVA. Nawierzchnie to nasza specjalność.
USŁUGI » PenBIT
PenBIT - najtańsza metoda odnowy nawierzchni

PenBIT – zabieg, który ma na celu uszczelnienie istniejącej nawierzchni poprzez wypełnienie niewielkich szczelin włosowatych i kawern kapilarnych lepiszczem wytrąconym z emulsji, wypełnienie porów międzyziarnowych mieszaniną lepiszcza i zasypki mineralnej oraz odświeżenie filmu lepiszcza na powierzchni ziaren kruszywa.

Więcej szczegółów w artykule opublikowanym w periodyku POLSKIE DROGI 6/2014

 

 

 

 

Aktualizacja: WMal 15.07.2014

PenBIT DK11