BITUNOVA. Nawierzchnie to nasza specjalność.
USŁUGI » Powierzchniowe utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie

Najprostszy zabieg utrzymaniowy wydłużający czas eksploatacji drogi, mający za zadanie odnowę nawierzchni drogowej poprzez jej uszczelnienie oraz poprawę jej szorstkości. Wykonuje się go za pomocą szybkorozpadowych zwykłych lub modyfikowanych elastomerem emulsji asfaltowych oraz grysu kamiennego.

W zależności od stanu nawierzchni i natężenia ruchu oferujemy następujące zabiegi:

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

 1. warstwa lepiszcza
 2. warstwa kruszywa o wąskiej frakcji

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwójnym rozłożeniem grysu
 1. warstwa lepiszcza
 2. warstwa kruszywa o wąskiej frakcji
 3. druga warstwa drobniejszego kruszywa

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu „sandwich”
 1. warstwa kruszywa
 2. warstwa lepiszcza
 3. warstwa drobniejszego kruszywa

Podwójne powierzchniowe utrwalenie
 1. warstwa lepiszcza
 2. warstwa kruszywa
 3. warstwa lepiszcza
 4. warstwa drobniejszego kruszywa

Zabiegi powierzchniowych utrwaleń wykonujemy kombajnem drogowym lub skrapiarką i rozsypywaczem grysu.