BITUNOVA. Nawierzchnie to nasza specjalność.
USŁUGI » Skropienia międzywarstwowe
Dlaczego sklejanie ?

Przeprowadzane badania dowodzą, że brak połączenia międzywarstwowego warstw asfaltowych lub nieprawidłowe jego wykonanie powoduje, że warstwy konstrukcyjne pracują niezależnie, w rezultacie osłabiając konstrukcję drogi.

Prawidłowe złączenie konstrukcyjnych warstw asfaltowych nawierzchni znacznie zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji drogi, co pozwala jej przenosić większe obciążenia. Dobrze złączone warstwy pracują bowiem razem, jak jedna monolityczna konstrukcja.

Ponadto wykonywanie skropień podbudów oraz warstw asfaltowych ma za zadanie:

  • dostabilizowanie podbudów z kruszyw;
  • przygotowanie podłoża pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych;
  • uszczelnienie poszczególnych warstw;
  • wykonanie trwałego połączenia warstw konstrukcyjnych.

BITUNOVA jest niekwestionowanym liderem w zakresie wykonywania warstw szczepnych. Flota parudziesięciu sterowanych elektronicznie skrapiarek, rozlokowanych na terenie całego kraju, ma swój niezaprzeczalny udział przy budowie zarówno autostrad jak i przy modernizacjach lokalnych dróg.